ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นเล่นเครื่องบินวิทยุบังคับแบบเบื้องต้นทุกๆท่านครับ.

เรื่องของ Receiver

           Receiver คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับสัญญาณการบังคับจากเครื่องส่งแล้วทำการแปลงสัญญาณไปควบคุมการทำงานของ Servo หรือ Speed control ของแต่ล่ะช่องสัญญาณ ในรูปที่นำมาให้ดูเป็น Reciever แบบ 3 ช่องสัญญาณ คือควบคุมการทำงานของแพนหางระดับ หนึ่งช่อง ( บังคับเครื่องขึ้นลง ) ควบคุมการทำงานของแพนหางดิ่ง หนึ่งช่อง ( บังคับเครื่องเลี้ยว ซ้าย-ขวา ) ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งช่องใช้สำหรับควบคุม Speed Control ( ควบคุมความเร็วของมอเตอร์สำหรับเครื่องบินไฟฟ้า หรือใช้เร่งเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินน้ำมัน )

          Receiver จะทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งเครื่องบินจะต้องแบกขึ้นไปด้วย ความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับ Spec ของแต่ล่ะรุ่น ในตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนั้นต้องการอยู่ที่ 4.8 – 6.0 Volts สามารถรับสัญญาณจากเครื่องส่งได้ในรัศมี 755 เมตร ( แค่นี้ก็มองไม่เห็นตัวเครื่องแล้วครับ )

 

                                     

 

  เรื่องของ Servo

 

             Servo คือมอเตอร์ตัวเล็กๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ดึงหรือฉุดแพนหางให้กระดกขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ได้  Servo ทำงานจากสัญญาณที่ถูกส่งมาจากตัว Receiver

                                                    

           Servo นั้นมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตรงตามความต้องการ มีตั้งแต่เล็กๆ ที่เรียกว่า Micro Servo หรือประเภท High Torque Servo ทีมีแรงฉุดสุงๆ ใช้สำหรับเครื่องบินใหญ่ๆ หรือเครื่องบินที่ใช้ความเร็วสูงๆ ซึ่งต้องการแรงในการฉุดมากกว่าปกติ

                                         

รักเขารักเรา รักกระเป๋าเราดีที่สุด